Nieuws

19-03-2018

Boeiend vrijwilligerswerk voor 50+er Delft, Den Haag, Zoetermeer

Boeiend vrijwilligerswerk voor 50+er Delft, Den Haag, Zoetermeer

Boeiend vrijwilligerswerk voor 50+plussers

in Zoetermeer, Den Haag of Delft

 

Informatie avond 16 april Den Haag

 

Senior studiecoaches gevraagd voor studenten met autisme

De Haagse Hogeschool – afdeling ICT organiseert samen met het Netwerkhuis een project studie ondersteuning voor studenten met een vorm van autisme.

 

De aanleiding

Ongeveer 2 tot 5% van het aantal studenten aan de Haagse Hogeschool heeft te maken met een vorm autisme. Dat percentage is de laatste jaren toegenomen. Dat is een positieve ontwikkeling want deze studenten beschikken vaak over uitzonderlijke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld oog voor detail en sterke focusgerichtheid. Kwaliteiten waaraan op de arbeidsmarkt behoefte is. Omdat een aantal van deze jongeren tijdens hun studie problemen ervaart, hebben de Haagse Hogeschool en het Netwerkhuis in 2016 een pool van (vrijwillige) studiecoaches opgezet. Deze studiecoaches hebben eerstejaars studenten met autisme ondersteund. Zij hebben vooral geholpen bij organiseren en structureren van de studie. Vakinhoudelijke kennis is niet nodig, betrokkenheid, motivatie, open blik, oplossingsgerichte houding en een paar uur tijd per week zijn belangrijk gebleken. Er zijn 12 actieve vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen.
Vanwege de verwachte toestroom van studenten met ondersteuningsvraag kunnen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. 

 

Wat houdt het vrijwilligerswerk in? 

 • Het coachen van eerstejaars studenten HBO-ICT met een extra begeleidingsbehoeften bij het inrichten en structureren van hun studie;
 • De begeleiding is gericht op het wegnemen van kenmerkende knelpunten (plannen, organiseren, overzicht bewaren etc.) en is niet studie-inhoudelijk;
 • Begeleiding bestaat uit het wekelijks voeren van gesprekken voeren gericht op het scheppen van overzicht en structuur en het vroegtijdig signaleren en adviseren over het oplossen van problemen. Deze gesprekken vinden plaats bij de Haagse Hogeschool vestiging Zoetermeer, Den Haag of Delft, deels afhankelijk waar jij woont en de student studeert;
 • Verslaglegging per student aan de hand van een maandelijkse rapportage;
 • Maandelijkse bijeenkomsten met de groep vrijwilligers uit Den Haag, Delft en Zoetermeer (deskundigheidsbevordering, intervisie).

 Wat wordt gevraagd

 • Affiniteit met jongeren/studenten;
 • Levenservaring;
 • HBO werk-/denkniveau;
 • Het coachen van minimaal 2 eerstejaarsstudenten met autisme, met een wekelijkse tijdsinvestering van 30-60 minuten per gesprek per student;
 • De coachingsgesprekken vinden op de Hogeschool plaats, in de regel op de locatie waar de student studeert. We vragen je een voorkeur voor locatie op te geven en ook de flexibiliteit te hebben daarvan af te willen wijken;
 • Gemiddeld 4–6 uur per week op vrijwillige basis (incl. 4 uur per maand intervisie) beschikbaar zijn;
 • Een commitment voor een jaar willen aangaan.

   

Zijn dit jouw kwaliteiten?

 • Betrokken
 • Gemotiveerd
 • Flexibel
 • Praktisch, oplossingsgericht en analytisch.

 

Wat bieden we jou? 

 • De mogelijkheid van betekenis te zijn voor studenten met een extra begeleidingsbehoeften, met name voor studenten met autisme in het eerste jaar;
 • Inhoudelijke ondersteuning waaronder praktische tools, lezingen, workshops, feedback en een online bibliotheek;
 • Maandelijkse intervisie samen met collega studiecoaches, afwisselend in Den Haag, Zoetermeer of Delft;
 • Inwerkmethode: 3 tot 4 dagdelen en daarna aan de slag;
 • Vrijwilligerscontract;
 • Reiskostenvergoeding;
 • Ondersteuning door coördinator van het project van de Haagse Hogeschool.

Meer informatie  -> informatieavond

maandag 16 april     informatieavond bij Haagse Hogeschool in Den Haag  van 19.30 – 21.00 uur Interesse?
Meld je aan door een mail te sturen naar Marian Geling of Elsbeth de Jonge.

 

En dan

Met elke belangstellende wordt een kennismakingsgesprek gehouden, een zogenaamd intake gesprek. Dit biedt wederzijds de gelegenheid te onderzoeken of dit vrijwilligerswerk past.

Daarna kun je instromen bij het deskundigheidsbevorderingsprogramma van de huidige seniorcoaches. De bedoeling is dat je eind augustus/begin september klaar bent voor het coachen van studeten.

Goed te weten dat er inmiddels 12 vrijwillige senior studiecoaches aan de slag zijn.  

 

Mee doen?

Stuur een korte motivatiebrief en je CV naar  

Marian Geling (projectadviseur)                        06-27057594           M.Geling@hetnetwerkhuis.nl

Elsbeth de Jonge (projectmedewerker)              06-19655766          elsbeth@hetnetwerkhuis.nl

Machteld Schölvinck (coördinator)                                                   m.m.scholvinck@hhs.nl

19-03-2018

Prokkelweek 2018

Na tien jaar is de Prokkelweek inmiddels een begrip geworden. Wat is het, waarom is het ontstaan en wat zijn de resultaten. Bekijk hier een film gemaakt van twee activiteiten uit de Prokkelweek.